ประกาศ เลื่อนการรับสมัครและการจัดกิจกรรม

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)
โครงการ Kids University by KMITL คำนึงถึงความปลอดภัยของน้องๆ และท่านผู้ปกครองเป็นสำคัญ
จึงขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครและการจัดกิจกรรมในโครงการจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ
ทางคณะผู้จัดโครงการต้องขออภัยมา ณ ที่นี้


ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์. 02-3298000 ต่อ 5083, 5084, 5085, 5086

เพิ่มเพื่อน


เลขที่ 1 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 10520

https://www.youtube.com/watch?v=JBU00M70SOY&t=5s
สอบถามได้ค่ะ