ชื่อหลักสูตร : เถ้าแก่จิ๋ว Young Entrepreneur

กลุ่มอายุ : 7-10 ขวบ

กลุ่มหลักสูตร : กลุ่มที่ 5 การเป็นผู้นำทางความคิด รู้จักแก้ปัญหา

เวลาเรียน : เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ 11 มี.ค.- เสาร์ 22 เม.ย.66 วันที่ 11,18,25 มี.ค. 2566 1,8,22 เม.ย. 2566 รวม 6 ครั้ง

สถานที่เรียน : คณะบริหารธุรกิจ (อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์) ห้องเรียน ชั้น 4

ภาษาที่ใช้สอน : ภาษาไทย

คณะ/วิทยาลัย : คณะบริหารธุรกิจ

วิทยากรหลัก : ดร.ชนานันต์ สมาหิโต / ผศ.ดร.โอปอลล์ สุวรรณเมฆ

เนื้อหาหลักสูตร :

เป็นหลักสูตรที่สร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ สร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับ คุณค่าของเงิน การสร้างผลิตภัณฑ์ และการขายผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้ ผ่านกิจกรรมต่างๆที่สนุกสนานและสร้างการจดจำให้เด็กๆ เช่น สอนการสร้าง Product และการนำเสนอ Product เป็นต้น

สอบถามได้ค่ะ